Tall og fakta 2023


Arbeid

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2023)

Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2023)

 

Asylmottak 

Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2023)

Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2023) 

 

Beskyttelse (asyl)

Asylsøknader etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023) 

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2023)

Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned (2023) 

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) fra enslige mindreårige etter søknadsmåned og statsborgerskap (2023)

Asylsøknader etter statsborgerskap og måned (2023)

Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap og måned (2023)

Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2023)

Vedtak om beskyttelse (asyl) 2012–2023

 

Besøksvisum

Besøksvisum innvilget i første instans etter statsborgerskap (2023)

Besøksvisum innvilget i første instans etter vedtaksinstans (2023)

Innvilgede besøksvisum etter statsborgerskap og måned (2023)

 

EØS

EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2023)

EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2023)

 

Familie

Innvilgede familietillatelser for tredjelandborgere etter måned og statsborgerskap (2023)

Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2023)

Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2023)

Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2023)

 

Overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2023)

 

Permanent opphold

Permanent oppholdstillatelse etter statsborgerskap (2023)

 

Statsborgerskap

Innvilgede statsborgerskap etter opprinnelig statsborgerskap (2023)

 

Utdanning

Utdanningstillatelser etter statsborgerskap og type tillatelse (2023)

 

Utvisning og bortvisning

Bortvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2023)

Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag (2023)