Spørsmål om helsetjenester for asylsøkere


Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å veilede kommuner/helseforetak om helsetjenester til asylsøkere. Hvis du trenger å vite noe om statusen på saken til en person, kontakt UDI.

Informasjon om helsetjenester for asylsøkere

  • Hvem har ansvar for helsetjenester til asylsøkere?

  • Personer med endelig avslag og retten til helsetjenester

Did you find what you were looking for?