Spørsmål om helsetjenester for asylsøkere


Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å veilede kommuner/helseforetak om helsetjenester til asylsøkere. Hvis du trenger å vite noe om statusen på saken til en person, kontakt UDI.

Informasjon om helsetjenester for asylsøkere

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?