Tre ulike scenarioer for antall fordrevne fra Ukraina


Det er utarbeidet tre scenarioer knyttet til antall fordrevne som kan komme fra Ukraina i 2024. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.

Det er utarbeidet tre scenarioer knyttet til antall fordrevne som kan komme fra Ukraina i 2024. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.

Scenarioene er utarbeidet av Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Scenarioene oppdateres en gang i måneden og ble sist oppdatert 4. juni. Neste rapport kommer 7. august.

Ankomster, fordrevne fra Ukraina i 2024:

  • Lavt scenario: 10 000–15 000
  • Mellomscenario: 15 000–35 000
  • Høyt scenario: 50 000–100 000

Nærmere beskrivelse av scenarioene finner du i rapporten under.

Vedlegg

Rapport: Scenarioer om antall fordrevne fra Ukraina 4. juni 2024 (pdf, 218 kB)

Rapport: Scenarioer om antall fordrevne fra Ukraina 7. mai 2024 (pdf, 328 kB)

Rapport: Scenarioer om antall fordrevne fra Ukraina 9. april 2024 (pdf, 232 kB)

Rapport: Scenarioer om antall fordrevne fra Ukraina 5. mars 2024 (pdf, 200 kB)

Rapport: Scenarioer om antall fordrevne fra Ukraina 30. januar 2024 (pdf, 321 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 5. desember 2023 (pdf, 439 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 7. november 2023 (pdf, 295 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 10. oktober 2023 (pdf, 292 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 5. september 2023 (pdf, 288 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 8. august 2023 (pdf, 230 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 6. juni 2023 (pdf, 227 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 9. mai 2023 (pdf, 250 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 4. april 2023 (pdf, 286 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 7. mars 2023 (pdf, 382 kB) 

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 7. februar 2023 (pdf, 240 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 10. januar 2023 (pdf, 199 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 6. desember 2022 (pdf, 213 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 8. november 2022 (pdf, 250 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 11. oktober 2022 (pdf, 321 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 13. september 2022 (pdf, 274 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 16. august 2022 (pdf, 181 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 28. juni 2022 (pdf, 187 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 14. juni 2022 (pdf, 177 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 31. mai 2022 (pdf, 320 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 18. mai 2022 (pdf, 219 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 10. mai 2022 (pdf, 210 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 3. mai 2022 (pdf, 167 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 26. april 2022 (pdf, 203 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flyktninger fra Ukraina 19. april 2022 (pdf, 157 kB)

Rapport: Scenarioer om antall flykninger fra Ukraina 5. april 2022 (pdf, 907 kB)

 

Did you find what you were looking for?