Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - juni 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 5 4 9 0 1 2 2 1 1 1 1
Algerie 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aserbajdsjan 3 3 6 0 0 1 2 0 0 0 3
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Canada 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
India 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jordan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kirgisistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Romania 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 73 72 145 2 2 2 67 3 4 9 56
Sovjetunionen (gamle pass) 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Syria 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 2
Ukraina 4246 4150 8396 434 310 432 3070 415 294 789 2652
Ungarn 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 4333 4249 8582 437 313 438 3145 421 299 799 2730

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?