Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • About the statistics

The table is loading data
Januar - mars 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 4 3 7 0 1 2 1 1 1 1 0
Armenia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 3 2 5 0 0 1 2 0 0 0 2
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Russland 7 3 10 1 0 0 6 1 0 0 2
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 2214 2136 4350 220 167 226 1601 205 149 406 1376
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 2229 2153 4382 221 168 229 1611 207 150 407 1389

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?