Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 4 3 7 0 1 2 1 1 1 1 0
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russland 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Syria 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 821 822 1643 65 64 79 613 81 54 140 547
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 826 829 1655 65 65 81 615 82 55 141 551

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?