Søknader om beskyttelse etter hjemmel om massefluktsituasjon (kollektiv beskyttelse) etter statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn (2024)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse, og hvor søknaden er registeret under midlertidig kollektiv beskyttelse begrunnet i en massefluktsituasjon fra Ukraina, jf. utlendingsloven § 34, i 2024.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Søknad om kollektiv beskyttelse etter alder og kjønn
Statsborgerskap Kvinner Menn Alle Kvinner 0-5 Kvinner 6-10 Kvinner 11-17 Kvinner voksen Menn 0-5 Menn 6-10 Menn 11-17 Menn voksen
Afghanistan 4 3 7 0 1 2 1 1 1 1 0
Armenia 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aserbajdsjan 3 3 6 0 0 1 2 0 0 0 3
Belarus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
India 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Israel 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Moldova 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Russland 9 4 13 1 0 0 8 1 0 0 3
Statsløs 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sudan 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Syria 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tyrkia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 3504 3449 6953 367 253 346 2538 354 233 620 2242
Usbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 3522 3470 6992 369 254 349 2550 356 234 621 2259

Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?