skalsoke Skal søke


Du skal søke om å bo i eller besøke Norge, om statsborgerskap eller utlendingspass.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.