skalsoke Skal søke


Informasjon om hvordan du søker om å få bo eller besøke Norge, statsborgerskap og utlendingspass.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.