skalsoke Skal søke


Informasjon om hvordan du søker om å få bo i eller besøke Norge, om statsborgerskap og om utlendingspass.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.