Skal søke Beskyttelse (asyl)


Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt.
help

Søkeren er personen som ønsker å søke om beskyttelse (asyl) i Norge.