Skal søke Beskyttelse (asyl)


Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt.
Informasjon