Skal søke Informasjon til deg som søker om beskyttelse (asyl) i Hellas


Hvis du søker om beskyttelse (asyl) i Hellas, har du muligheten til å få søknaden din behandlet i et annet EU/EØS-land som frivillig relokaliserer fra Hellas.

Hvem gjelder ordningen for?

I Norge er denne relokaliseringsordningen gjeldende for sårbare syriske barnefamilier. Andre land i Europa, som relokaliserer fra Hellas, kan ha andre betingelser.

Kan jeg velge å komme til Norge?

Hvis du får være med i relokaliseringsprogrammet, kan du fortelle greske myndigheter hvilke land du ønsker å komme til. Det er EUAA (tidligere EASO), på vegne av EU-kommisjonen, som bestemmer hvilket land de foreslår at du kan relokaliseres til. Norske myndigheter bestemmer til slutt om du skal relokaliseres til Norge.

Hva er neste steg i prosessen hvis jeg får komme til Norge?

Hvis norske myndigheter godtar at du skal relokaliseres til Norge, betyr det at søknaden din om beskyttelse skal behandles i Norge. Reisen din til Norge blir organisert av den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Når du har kommet til Norge, må du søke om beskyttelse. Søknaden din vil bli behandlet på samme måte som hvis du hadde kommet deg til Norge på egenhånd. Les mer om å søke beskyttelse (asyl) i Norge her.

Fant du det du lette etter?