Skal søke Permanent opphold og varig oppholdsrett


Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.