Mange slipper å møte to ganger hos politiet


Når du møter opp for å levere søknaden din til politiet eller et VFS søknadssenter eller en ambassade i utlandet, må du fra 16. april 2021 gi dine fingeravtrykk og ditt ansiktsbilde hvis du er borger av et land utenfor EU/EØS.

Publisert: 15.04.2021

Du må avgi slike biometriske kjennetegn for søknader om oppholdstillatelse, reisedokument og visum. Hvis du søker om opphold, må du i tillegg gi en elektronisk signatur som lagres. Når dette er gjort, vil mange slippe å møte hos politiet en gang til når søknaden er ferdig behandlet. 

Når du sender inn søknaden din i Søknadsportalen, vil du få beskjed om å bestille time hos politiet eller VFS søknadssenter/ambassade i utlandet. Du kan ikke møte hos politiet uten at du har en timeavtale. Du må bestille time i det politidistriktet der du er bosatt. Når du møter opp til timeavtalen din for å levere søknaden og de nødvendige vedleggene, vil politiet eller VFS søknadssenteret/ambassaden forklare deg hva du skal avgi og hvordan du gjør det. 

Her finner du en oversikt over krav til hvilke biometriske kjennetegn du må avgi for ulike søknadstyper

Når saken din er ferdig behandlet, får du et vedtaksbrev med informasjon om du må møte opp hos politiet på nytt eller ikke. 

Hva gjør vi med informasjonen? 

Når vi får fingeravtrykkene dine og ansiktsbilde av deg, blir dette lagret i utlendingsregisteret. Du kan lese om hvordan vi behandler data i personvernerklæringen vår. Når fingeravtrykk og bilde er lagret, kan politiet eller ambassaden søke i det samme registeret for å se om du er registrert fra før. Da kan vi også gjenbruke informasjonen vi har lagret om deg når saken din er ferdig behandlet. Det betyr at politiet i mange tilfeller kan bestille oppholdskort uten at du må møte opp igjen i forbindelse med samme sak.

Mange som har søkt fra Norge, vil slippe andre oppmøte hos politiet

Mange kan bestille oppholdskortet sitt uten å møte opp hos politiet på nyttDette gjelder deg hvis du har levert søknaden om opphold i Norge, har avgitt biometri til politiet og har fått innvilget opphold. Dette omfatter også deg som har søkt om fornyelse av en beskyttelsestillatelse (asyl)Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen.  

Hvis ett av følgende gjelder for din situasjon, må du møte opp to ganger hos politiet i forbindelse med søknaden din: 

  • Hvis du har et norsk utlendingspass eller reisebevis for flyktninger som er utgått på dato og som du ikke allerede har gitt til politiet. Du får ikke nytt reisedokument før det utgåtte reisedokumentet ditt er levert til politiet.  
  • Hvis du søker om beskyttelse for første gang hos politiet, må du fortsatt møte opp både når du leverer søknaden og når du har fått svar på søknaden.
  • Hvis søknaden din ble levert av en annen person med fullmakt, må du selv møte hos politiet når vedtaket er fattet. 

Hvis du har søkt opphold etter brexit-regelverket, må du bare møte opp hos politiet én gang. Du får beskjed om å bestille en time etter at søknaden din er ferdig behandlet.  

Hvis du har søkt fra utlandet, må du fortsatt møte opp hos politiet når du kommer til Norge 

Du som har søkt fra utlandet, må møte opp hos politiet i ditt distrikt når du kommer til Norge.  

Fant du det du lette etter?