Skal søke Statsborgerskap


Du kan søke om norsk statsborgerskap. Reglene er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. 
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.