Identitetsavklaringsprogrammet for irakere


Irakere som hadde fått oppholdstillatelse i Norge selv om det var kjent at det var tvil om identiteten deres, og som ønsket å bli norske statsborgere, kunne fram til 1. september 2020 søke om å delta i et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 01.09.2023

645 personer deltok i programmet, som nå er gjennomført.

Her står mer om avslutningen av programmet på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider. (eksternt nettsted) 

Informasjon om programmet

  • Hvem kunne søke om å være med i programmet?

Fant du det du lette etter?