Skal søke Assistert retur


Hvis du er i Norge uten gyldig oppholdstillatelse må du returnere til hjemlandet ditt. Du kan søke om støtte til å reise hjem og starte et nytt liv.
Informasjon

Velg statsborgerskap for å se hvor mye du kan få i støtte.

Ønsker du å gå rett til søknadsskjemaet?

For å se hvor mye du kan få i støtte, velg statsborgerskapet ditt og trykk på knappen over. Hvis du ikke ønsker å lese om dette, kan du gå rett til skjemaet. 

Gå til søknadsskjema