Dobbelt statsborgerskap


Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap?

Fra 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Dette må du spørre myndighetene i dette landet om, for eksempel via en ambassade.

Hva innebærer det å ha dobbelt statsborgerskap?

  • Overfor den norske stat har du de samme rettighetene og pliktene som alle andre norske borgere.
  • Du har rett til å ha to pass, ett fra hvert land.
  • Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp fra myndighetene i begge landene. Det kan imidlertid være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg hvis du oppholder deg i det landet der du har ditt andre statsborgerskap.
  • Som norsk borger har du i utgangspunktet verneplikt i Norge, men reglene varierer etter hvilket annet land du har statsborgerskap i. Hvis du har spørsmål om verneplikt/militærtjeneste, kan du kontakte Forsvaret (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?