Dobbelt statsborgerskap


Norsk lov gir ikke alle rett til å ha dobbelt statsborgerskap, men noen personer kan ha det. Hvis du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater. 

NB! Stortinget har bestemt at i framtiden vil dobbelt statsborgerskap bli lov for alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere. Det vil ta minst ett år før de nye reglene begynner å gjelde. 

Hvem kan ha dobbelt statsborgerskap?

Du kan ha dobbelt statsborgerskap hvis

 • du ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner ikke kan løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt.
 • du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født.
  • Hvis en av foreldrene dine er norsk, ble du sannsynligvis automatisk norsk statsborger ved fødselen. Hvis landet til den andre forelderen har samme regel, får du også dette statsborgerskapet og du kan da ha dobbelt statsborgerskap. Dette gjelder bare hvis du automatisk ble statsborger av begge landene da du ble født, ikke hvis foreldrene dine gjorde noe aktivt (for eksempel leverte en søknad eller melding) for at du skulle få det andre statsborgerskapet.   
 • du har norsk statsborgerskap, og senere får statsborgerskap i et annet land uten selv å ha bedt om det. 
  • Du vil ikke miste det norske statsborgerskapet hvis du får et nytt statsborgerskap uten at du selv har bedt om det, og du vil i slike tilfeller få dobbelt statsborgerskap. Dette kan skje i noen land, for eksempel fordi du giftet deg. Hvis du derimot har søkt om, eller tydelig godtatt å få statsborgerskap i et annet land, vil du som hovedregel miste det norske statsborgerskapet ditt.

Hva innebærer det å ha dobbelt statsborgerskap?

 • Overfor den norske stat har du de samme rettighetene og pliktene som alle andre norske borgere.
 • Du har rett til å ha to pass, ett fra hvert land.
 • Du har i utgangspunktet krav på konsulær bistand og hjelp fra myndighetene i begge landene. Det kan imidlertid være vanskelig for norske myndigheter å hjelpe deg hvis du oppholder deg i det landet der du har ditt andre statsborgerskap.
 • Som norsk borger har du i utgangspunktet verneplikt i Norge, men reglene varierer etter hvilket annet land du har statsborgerskap i. Hvis du har spørsmål om verneplikt/militærtjeneste, kan du kontakte Forsvaret (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?