Endring i kravet til selvforsørgelse for permanent oppholdstillatelse


Fra og med 18. april 2024 oppheves kravet om at du ikke kan ha mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Du har fortsatt krav til å ha egen inntekt.

Publisert: 26.03.2024

Endringen kommer i kjølvannet av UDIs arbeid med å identifisere og foreslå mulige forenklinger i gjeldende regelverk, med den hensikt å effektivisere saksbehandlingen og få et mer digitaliseringsvennlig regelverk.

Fant du det du lette etter?