Skal søke Søke om beskyttelse (asyl) i Norge


Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. 
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å søke om beskyttelse (asyl) i Norge.

Slik søker du

Registrering og intervju

 • På ankomstsenteret registrerer politiet søknaden din.
 • Politiet skal ta fingeravtrykkene dine, og ha en samtale med deg.
 • Du må oppgi navn, alder, adresse. 
 • Du må levere pass og andre dokumenter som kan vise hvem du er.
 • Du må gi navn, alder og adresse på nære slektninger.
 • Politiet kan også spørre deg om andre temaer som du må svare på. Det kan for eksempel være spørsmål om hvordan du kom til Norge, og hvorfor du søker om beskyttelse. Mange skal også til et grundigere intervju hos politiet i Oslo.

Hva skjer på ankomstsenteret?

Her skal du bo i 1–2 dager frem til du blir flyttet til et mottak.

 • Du må ta en tuberkuloseundersøkelse på sykehuset i nærheten. Du vil bli kjørt dit fra ankomstsenteret.
 • Du får informasjon fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) om dine rettigheter og plikter som asylsøker.
 • Du får informasjon om hva det er viktig at du forteller i asylintervjuet.
 • Når du er ferdig med alt som skjer på ankomstsenteret, vil du reise til et asylmottak. Mens du bor på asylmottaket, vil UDI gi deg beskjed om når du skal til asylintervju med UDI. 

Enslig mindreårige asylsøkere

 • Du som er under 18 år og som søker beskyttelse uten at foreldrene dine er med, har rett til representant. Du vil også få advokat.
 • Du får tilbud om aldersundersøkelse.
 • Du vil bli sendt til Mysebu transittmottak etter registrering hos politiet på Tøyen i Oslo.

Kan du jobbe mens søknaden din om beskyttelse behandles?

Sjekk om du som er asylsøker kan arbeide eller delta i frivillig arbeid før søknaden din er behandlet, og hvordan du kan søke om arbeidstillatelse for asylsøkere her.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?