Skal søke Søke om beskyttelse (asyl) i Norge


Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt. 
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å søke om beskyttelse (asyl) i Norge.

Slik søker du

 • Du må være i Norge eller på norsk grense for å kunne søke. (Det eneste unntaket er for overføringsflyktninger/kvoteflyktninger.)
 • Du har plikt til å fortelle sannheten til norske myndigheter. Det er straffbart å gi uriktige eller villedende opplysninger.
 • Du må søke beskyttelse hos politiet. Du kan melde deg direkte til politiet (eksternt nettsted) der du oppholder deg, eller på det nasjonale ankomstsenteret vårt på Råde. Hvis du henvender deg til politiet vil de hjelpe deg med transport til det nasjonale ankomstsenteret på Råde.
 • Politiet skal ha en samtale med deg for å registrere søknaden din, og UDI skal intervjue deg om årsaken til at du søker om beskyttelse. Du har rett til tolk når du blir registrert og intervjuet. Tolken har taushetsplikt.
 • Hvis du senere får et barn som er født i Norge, må du søke om en oppholdstillatelse for barnet

Registrering og intervju

 • På ankomstsenteret registrerer politiet søknaden din.
 • Politiet skal ta fingeravtrykkene dine, og ha en samtale med deg.
 • Du må oppgi navn, alder, adresse. 
 • Du må levere pass og andre dokumenter som kan vise hvem du er.
 • Du må gi navn, alder og adresse på nære slektninger.
 • Politiet kan også spørre deg om andre temaer som du må svare på. Det kan for eksempel være spørsmål om hvordan du kom til Norge, og hvorfor du søker om beskyttelse. 

Hva skjer på ankomstsenteret?

Her skal du bo i 1–2 dager frem til du blir flyttet til et mottak.

 • Du må ta en tuberkuloseundersøkelse på sykehuset i nærheten. Du vil bli kjørt dit fra ankomstsenteret.
 • Du får informasjon fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) om dine rettigheter og plikter som asylsøker.
 • Du får informasjon om hva det er viktig at du forteller i asylintervjuet.
 • Når du er ferdig med alt som skjer på ankomstsenteret, vil du reise til et asylmottak. Mens du bor på asylmottaket, vil UDI gi deg beskjed om når du skal til asylintervju med UDI. 

Enslig mindreårige asylsøkere

Kan du jobbe mens søknaden din om beskyttelse behandles?

Sjekk om du som er asylsøker kan arbeide eller delta i frivillig arbeid før søknaden din er behandlet, og hvordan du kan søke om arbeidstillatelse for asylsøkere her.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?