Jeg har allerede oppholdstillatelse i Norge og har søkt om beskyttelse


Hvis du har permanent oppholdstillatelse, eller midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, vil du ikke få innvilget beskyttelse (asyl) i Norge.

Siden du har oppholdstillatelse, kan du fortsette å bo i Norge selv om du får avslag på søknaden om beskyttelse.

Hva skjer med søknaden min nå?  

  • Hvis vi har de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden din, vil du ikke bli intervjuet av UDI.
  • Du vil motta vedtaket i posten, det er derfor viktig at du merker postkassen din godt med navnet ditt.
  • Hvis du får avslag på søknaden om beskyttelse fordi du har et annet oppholdsgrunnlag i Norge, vil du ikke få tildelt advokat.

Hva skal jeg gjøre hvis den tidligere oppholdstillatelsen min snart går ut eller har gått ut?

Hvis oppholdstillatelsen din har gått ut eller snart går ut, er det viktig at du søker om fornyelse av tillatelsen så raskt som mulig.

Hva skjer hvis jeg mister tillatelsen min i Norge?

Hvis du mister tillatelsen din i Norge, skal UDI vurdere beskyttelsesbehovet ditt ut fra situasjonen i hjemlandet ditt. Det kan være aktuelt hvis:

  • UDI tilbakekaller tillatelsen din eller du blir utvist.
  • Noe har skjedd i din livssituasjon som gjør at du kan miste tillatelsen din. Du må i så fall dokumentere endringen. For eksempel hvis det er et vilkår i tillatelsen din at du skal bo sammen med barnet ditt og du ikke lenger gjør dette, må du skaffe dokumentasjon på at barnet bor et annet sted.

Jeg ønsker å trekke søknaden. Hva gjør jeg?

Da må du skrive brev til UDI der du tydelig skriver at du trekker søknaden om beskyttelse (asyl). Brevet må inneholde DUF-nummeret ditt og signaturen din. DUF-nummeret ditt finner du på oppholdskortet eller på sakspapirer fra UDI.

Du må sende brevet per post til UDI på denne adressen: 

Utlendingsdirektoratet 
Postboks 2098 Vika 
0125 Oslo

Når vi mottar brevet, vil vi henlegge søknaden din. Du kan søke om beskyttelse på nytt senere, dersom den andre oppholdstillatelsen din skulle falle bort. 

Jeg opplever vold, tvang eller press. Hva kan jeg gjøre?

Det er flere som kan hjelpe deg.

  • Ved akutte og livstruende situasjoner, ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. Om du ikke er i en nødsituasjon, men trenger kontakt med politiet, ring 02800.
  • Hvis du trenger å snakke med noen, kan du ringe VO-linjen på 116 006. VO-linjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Se volinjen.no (eksternt nettsted) for informasjon på flere språk.
  • Hvis du er under 18 år, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Dette er en gratis tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Se 116111.no (eksternt nettsted) for informasjon på flere språk.

Fant du det du lette etter?