Har søkt Beskyttelse (asyl)


Etter at du har levert søknaden om beskyttelse vil du få en plass på et asylmottak og bli kalt inn til intervju hos UDI. Vi vurderer om du skal få beskyttelse (asyl) i Norge.