Har søkt Informasjon til deg som ikke bor på asylmottak


Du bor for eksempel hos familie eller venner.