Ny søknadsfrist for deg som skal søke om familieinnvandring med en flyktning i Norge


Nå blir det snart slik at du må passe på to frister når du skal søke om familieinnvandring med en person som har fått beskyttelse (asyl). Fristene handler om når du må registrere og når du må levere søknaden din.

Publisert: 30.06.2017

Ny frist gjelder fra 1. august

Er du ektefelle med, samboer med eller barn av en person som har fått beskyttelse i Norge, kan du få lov til å bo i Norge uten at vi stiller krav til denne personens inntekt.

I dag må du søke innen ett år etter at familiemedlemmet ditt fikk oppholdstillatelse, for å slippe kravet om inntekt.

Men fra 1. august 2017 innfører regjeringen i Norge en ny frist på seks måneder. Dette gjelder bare for deg som har et familiemedlem som får vedtak om beskyttelse fra og med 1. august 2017.

Du må passe på to frister

  • Innen seks måneder etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmet ditt fikk om at han eller hun har fått beskyttelse, må
  • Innen ett år etter datoen som står i vedtaksbrevet familiemedlemmet ditt fikk, må
    • du møte opp ved en norsk utenriksstasjon eller søknadssenter og levere inn alle dokumentene der

Husk at søknaden først er levert når du møter opp og leverer inn dokumentene.

Hvis du ikke søker innen disse fristene, må familiemedlemmet ditt i Norge ha god og stabil inntekt for at søknaden din skal kunne innvilges