Representanter for enslige mindreårige asylsøkere


Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge.

Representanten (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren (Lenke til Ord og begrep-artikkel) sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge. 

Hva gjør en representant?

En representant har ikke selv omsorgs- eller forsørgelsesansvar for barnet. Det er det asylmottaket eller omsorgssenteret som har.

Representanten skal sikre at

  • barnet blir hørt
  • barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell
  • alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt klage på vedtakene på barnets vegne

En representant får godtgjøring og dekning av utgifter som er nødvendige for å utføre oppdraget sitt.

Hvem kan bli representant for enslige mindreårige asylsøkere?

En representant må være voksen og skikket til å ivareta barnets interesser på best mulig måte. For å bli representant må man derfor ha gode kunnskaper om det norske samfunnet og det norske språket, og man må kunne orientere seg i det offentlige systemet.

Ektefeller og samboere til enslige mindreårige asylsøkere kan ikke være representantene deres.

Hvordan blir man representant?

Det er Fylkesmannen (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) i det fylket barnet bor som skal bestemmer hvem som skal være representant for barnet. Fylkesmannen gir nødvendig opplæring og passer på at representanten utfører oppdraget sitt på en tilfredsstillende måte.

Hvis barnet er i transittmottak er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som oppnevner representant, uansett hvor i landet barnet er.

Hjelp oss med å forbedre nettsidene: Fant du det du lette etter?