Representanter for enslige mindreårige asylsøkere


Representant (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i dine foreldres sted og ivareta dine rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk. 

Det er kun enslige mindreårige som søker asyl i Norge som får tildelt en representant.