Advokat i asylsaker (advokatordningen)


En advokat er en person som skal ivareta interesserene dine i søknadsprosessen.

De fleste asylsøkere får ikke rett til advokat før etter avslag i UDI.

Advokaten skal formidle avslaget og hjelpe deg å vurdere om du skal klage.

Du får tildelt advokat gratis og hvis du velger å klage blir advokaten din representant under behandlingen av klagen.

Advokatordningen

UDI har en ordning kalt advokatordningen. Du får tildelt en advokat fra denne ordningen.

Hvis du trenger en advokat til å hjelpe deg med saken din hos UDI, kan du kontakte en av advokatene i advokatordningen selv om saken din ikke er en asylsak. Kontakter du en advokat på egenhånd må du vanligvis også betale for advokaten selv. Hvis UDI betaler for advokaten har du fått beskjed om det.

Under følger en oversikt over hvilke advokater som er en del av advokatordningen.

Du finner kontaktinformasjon til advokatene på advokatenhjelperdeg.no (eksternt nettsted) og EUs e-Justice Portal (eksternt nettsted).

Advokater i advokatordningen

  • Advokater i advokatvaktordningen

  • Advokater i advokatordningen for region Nord-Norge

  • Advokater i advokatordningen for region Midt-Norge

  • Advokater i advokatordningen for region Indre Øst

  • Advokater i advokatordningen for region Øst

  • Advokater i advokatordningen for region Sør

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?