Aldersundersøkelse av enslige mindreårige asylsøkere


Hvis UDI er i tvil om du som er enslig mindreårig asylsøker er under 18 år, blir du bedt om å gjennomføre en aldersundersøkelse. 

Det er anbefalt at aldersundersøkelsen består av røntgen av både en visdomstann og håndroten, men per i dag gjennomføres kun røntgenbilde av en av visdomstennene. Spesialiserte tannleger ser på bildene og vurderer hvilket utviklingsstadium visdomstannen er i. Deretter brukes verktøyet BioAlder for å gi UDI et estimat på alderen din. UDI skal alltid vurdere rapporten fra BioAlder sammen med de andre opplysningene om deg og din alder når vi behandler søknaden din.  

Hvis du nekter å gjennomføre aldersundersøkelsen, kan det ha betydning for vurderingen av søknaden din. 

Fant du det du lette etter?