Endring i underholdskravet i familieinnvandringssaker


Publisert: 15.03.2024

Fra og med 18. april 2024 oppheves kravet om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

Dette kommer i kjølvannet av UDIs arbeid med å identifisere og foreslå mulige forenklinger i gjeldende regelverk, med den hensikt å effektivisere saksbehandlingen og få et mer digitaliseringsvennlig regelverk.

Fant du det du lette etter?