Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdskort (utlendingsloven § 114 jf. § 118) Oppholdskort for barn eller barnebarn av EU/EØS-borger


Informasjon