Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 42) Sjekkliste for barn som har foreldre i Norge


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.