Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 43) Familieinnvandring for foreldre (og søsken) som har et barn under 18 år som har fått beskyttelse (utlendingsloven §§ 28 eller 34) i Norge


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.