Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Fornyelse av familiennvandringstillatelse


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.