Liste over dokumentasjon du må levere til politiet når du søker om flyktningstatus for familiemedlemmer av flyktninger (avledet flyktningstatus) og reisebevis


Informasjon