Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.