Liste over dokumenter du må levere til politiet når du søker om fornyelse av reisebevis for flyktninger eller utlendingspass


Informasjon