Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for søknad om å beholde norsk statsborgerskap


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.