Liste over dokumentasjon du må levere til politiet ved søknad om norsk statsborgerskap


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.