Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for au pair


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.