Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-29A) Sjekkliste for faglært arbeidssøker med visumfritt statsborgerskap


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.