Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-1 (1)) Sjekkliste for faglært arbeidstaker (med arbeidsgiver i Norge)


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
 • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden. 
 • Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen. Hvis du ikke vet ennå hvilken bolig du skal leie, kan du isteden skrive en forklaring på et eget ark om hvor du har tenkt å bo og hvordan du skal ordne dette.

I leiekontrakten er det anbefalt (men det er ikke et krav) at leilighetsnummeret (bruksenhetsnummeret) står. Dette nummeret består av en H og fire siffer, for eksempel H0101. Når du fyller ut søknadsskjemaet kommer vi til å spørre deg om dette nummeret.

Se forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema (pdf, 2,3 MB) (www.udi.no/skjema)

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du levere en kopi av første side i tariffavtalen og kopi av siden med lønnssatser, der arbeidsgiveren har markert satsen som du er tilbudt.
 • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, må du levere dokumentasjon på at du er tilbudt en lønn som ikke er dårligere enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe, for eksempel lønnsstatistikk.
  • Hvis stillingen krever mastergrad og arbeidsgiveren din tilbyr deg lønn på minst 

   439 900 kroner i året før skatt

   , eller stillingen krever bachelorgrad og arbeidsgiveren din tilbyr deg lønn på minst 

   407 900 kr i året før skatt

   , trenger du ikke levere noe dokumentasjon. 
Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du har fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, må du levere vitnemål eller annen dokumentasjon som viser hvilken utdanning eller grad du har tatt.
 • Hvis du har fullført fagutdanning fra videregående skole, må du levere både vitnemål og karakterutskrifter som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.
 • Hvis du har utdanning som ikke er fullført, må du legge frem dokumentasjon som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.

Hvis du har levert denne dokumentasjon til UDI tidligere, trenger du ikke levere den på nytt.

Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av dokumentasjon på utdanningen din. Du kan bli bedt om å vise frem original dokumentasjon senere.

Se forklaringSkjul forklaring

Du må levere dokumenter som inneholder detaljerte opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om hvor lenge du jobbet der, hvilken opplæring du fikk, hvilke arbeidsoppgaver du hadde og hvilke kvalifikasjoner du har. Du trenger ikke like detaljerte opplysninger om dette hvis du skal arbeide i IT-bransjen.

Du skal bare levere dokumentasjon på arbeidserfaring i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning hvis arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om du er faglært.

Hvis arbeidsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av dokumentasjon på yrkeserfaringen din. Du kan bli bedt om å vise frem original dokumentasjon senere.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du leverer søknaden i Norge

Se forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Hvis du skal arbeide i mindre enn 80 prosent stilling 

Hvis du skal arbeide offshore

Hvis du skal arbeide for mer enn én arbeidsgiver

Hvis arbeidstilbudet ikke er sammenhengende

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Se forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du er idrettsutøver eller trener

Hvis du skal jobbe for en bemanningsbedrift 

Se forklaringSkjul forklaring

I bekreftelsen må oppdragsgiveren skrive hvilken periode du skal utføre oppdrag der og gi en detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene dine.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du ønsker at arbeidsgiveren skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne eller gi arbeidsgiver eller en annen person i Norge lov til å følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Se forklaringSkjul forklaring
Dato/sted:
Underskrift: