Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 42) Sjekkliste for barn som har en av, eller begge, foreldrene i Norge


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.