Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse ( Utlendingsloven § 48) Sjekkliste for de som skal gifte seg


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.