Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven §45 eller §52 ) Sjekkliste for familieinnvandring for deg som har barn under 18 år som skal videreføre samvær med deg eller den andre forelderen sin i Norge


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.