Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Sjekkliste for fornyelse av familieinnvandringstillatelse


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.