Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Fornyelse av familiennvandringstillatelse


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.