Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006


Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.