Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006


Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Ukraina

Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik gjør du

  • Skriv ut listen.
  • Kryss av i boksene.
  • Signér og dater listen.
  • Ta med listen sammen med dokumentene og kopiene dine når du skal levere disse hos politiet. 

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis  du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Du må vise fram originaldokumentene

Det er viktig at du tar med de originale dokumentene når du møter opp hos politiet.

Du må ta med egne kopier av originaldokumentene med oversettelse

Du må selv ta med kopier av alle originale dokumenter du skal levere med søknaden. Politiet kan da bekrefte kopien din som en rett kopi. Politiet beholder kopien, og du kan ta med det originale dokumentet hjem.

Dokumenter som er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må være oversatt til norsk eller engelsk.

Oversettelsen må være bekreftet av en autorisert translatør eller offentlig tolketjeneste. Du må få dokumentet oversatt før du leverer søknaden. Det er ditt ansvar å sørge for oversettelse og betale for dette.

Dokumente som alle søkere må levere inn

Se forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Du må vise frem passet ditt i original for politiet. Du kan også legge ved andre identitetsdokumenter

Se forklaringSkjul forklaring

Gjelder kun dersom en av foreldrene ikke har del i foreldreansvaret, eller andre enn foreldrene har del i foreldreansvaret.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du er født i utlandet.

Se forklaringSkjul forklaring

Familierelasjonen mellom far og barn må være fastslått av rette myndighet. 

  • Hvis far er folkeregistrert og bosatt i Norge skal det være registrert hvem som er far til barnet i Folkeregisteret. 
  • Hvis far er folkeregistrert bosatt i Norge, men befinner seg i utlandet, legg ved eget skjema for erkjennelse av farskap. Skjemaet skal være stemplet av utenriksstasjonen.
  • Hvis far er folkeregistrert som utvandret må det legges ved dokumentasjon fra Nav Internasjonalt på at erkjennelsen av farskapet er anerkjent. 
Se forklaringSkjul forklaring

Hvis foreldreansvaret er delt, må begge foreldrene samtykke til at barnet søker om norsk statsborgerskap ved å undertegne søknaden til barnet. Begge foreldrene må ha med seg legitimasjon når de møter hos politiet. Hvis bare en av foreldrene møter hos politiet må denne ha med seg legitimasjonen (original eller kopi) til den andre forelderen.

Dersom en av foreldrene oppholder seg utenlands, må han/hun henvende seg med legitimasjon til nærmeste norske utenriksstasjon for å levere skriftlig samtykke.

Dato/sted:
Underskrift: