Disse dokumentene må du levere inn Sjekkliste for søknad om å beholde norsk statsborgerskap


Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.