Liste over dokumentasjon du må levere til politiet ved søknad om norsk statsborgerskap


Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.