Sjekkliste for søknad om norsk statsborgerskap


Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Polen

Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Viktig informasjon: Hva skjer med det nåværende statsborgerskapet dit

Fra og med 1. januar 2020, er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Norge vil ikke kreve at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap.

For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.

Slik gjør du

  • Skriv ut listen.
  • Kryss av i boksene.
  • Signér og dater listen.
  • Ta med listen sammen med dokumentene og kopiene dine når du skal levere disse hos politiet. 

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis  du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Du må vise fram originaldokumentene

Det er viktig at du tar med de originale dokumentene når du møter opp hos politiet.

Du må ta med egne kopier av originaldokumentene med oversettelse

Du må selv ta med kopier av alle originale dokumenter du skal levere med søknaden. Politiet kan da bekrefte kopien din som en rett kopi. Politiet beholder kopien, og du kan ta med det originale dokumentet hjem.

Dokumenter som er på et annet språk enn norsk eller engelsk, må være oversatt til norsk eller engelsk.

Oversettelsen må være bekreftet av en autorisert translatør eller offentlig tolketjeneste. Du må få dokumentet oversatt før du leverer søknaden. Det er ditt ansvar å sørge for oversettelse og betale for dette.

Dokumenter som alle skal levere inn

Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Du må vise fram passet ditt eller nasjonalt ID-kort i original for politiet.

Se forklaringSkjul forklaring

For de siste 10 årene, eller for de årene du har hatt tillatelse til opphold i Norge hvis oppholdet er kortere enn 10 år.

Se forklaringSkjul forklaring

Skriv inn i søknadsskjemaet i Søknadsportalen alle utenlandsreiser du har foretatt de siste 10 årene, eller siden du ble født eller flyttet til Norge, hvis det er mindre enn ti år siden. Regn tilbake fra dagens dato.

Hvis det ikke er plass nok til å fylle ut alle reisene dine i Søknadsportalen, kan du legge ved et ekstra ark.

Se forklaringSkjul forklaring

Dersom du for eksempel skal studere eller arbeide i utlandet.

Se forklaringSkjul forklaring

Du må bestille politiattesten på politiets nettsider, www.politi.no/politiattest (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu). Der finner du også informasjon om hvor lang tid det vil ta før du får politiattesten din. Etter at du har logget deg inn, må du velge «Statsborgerskap» under «Kategori», og «Søknad om norsk statsborgerskap.» under «Formål». Attesten kan ikke være mer enn tre måneder gammel når du møter opp hos politiet for å levere søknadsdokumentene. Derfor må du vente med å søke om politiattest til du vet når du har time for oppmøte hos politiet. Hvis du allerede har en politiattest som har blitt eldre enn tre måneder, må du søke om en ny attest før du møter opp til timen din.

Hvis du ikke allerede har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett i Norge

Hvis du søker om norsk statsborgerskap uten å ha permanent oppholdstillatelse først, må du levere dokumentene på sjekklisten for søknader om permanent oppholdstillatelse.

Hvis du har benyttet registreringsordningen for borgere av EU/EØS og deres familiemedlemmer, men ikke har varig oppholdsrett i Norge, må du dokumentere at du har hatt oppholdsrett i perioden du har bodd i Norge, og at du fortsatt har oppholdsrett i dag. Se hvilken dokumentasjon du må legge frem på sjekklisten for søknad om varig oppholdsrett for EU/EØS-borgere og deres familiemedlemmer. Som hovedregel må du dokumentere at du har hatt oppholdsrett i syv år i løpet av de siste 10 årene.

Dokumentasjon på norskopplæring (for de mellom 18 og 67 år) 

Du må ha tatt opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Se forklaringSkjul forklaring

Kursbeviset må vise at du har gjennomført obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du kan sjekke hvor mange timers opplæring du må ha gjennomført på siden om norskopplæring for de som søker om statsborgerskap.

Dokumentasjon på beståtte prøver i norsk og samfunnskunnskap (for de mellom 18 og 67 år) 

Du må også ha bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du har mistet prøvebeviset ditt, finner du informasjon på Kompetanse Norge sine nettsider (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) om hvordan du kan skaffe en kopi. 

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du har mistet prøvebeviset ditt, må du kontakte stedet der du tok prøven for å få et nytt. 

Hvis du ikke har tatt norskopplæring eller ikke har bestått prøve i norsk muntlig

Du kan få unntak fra kravet til å ha gjennomført norskopplæring og kravet til å ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A2 hvis du kan levere inn en av disse typene dokumentasjon:

Se forklaringSkjul forklaring

Dette kan for eksempel være Norskprøve 2 eller 3 muntlig og skriftlig, Bergenstesten muntlig og skriftlig, Trinn 3 eksamen fra universitetet eller alle delprøvene av norskprøven (muntlig, lytting, lesing og skriftlig fremstilling) på minimum nivå A2.

Hvis du ikke har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

Du kan få unntak fra kravet til å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk hvis du kan levere inn en av disse typene dokumentasjon:

Hvis du ikke er i stand til å gjennomføre opplæringen eller prøvene av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Hvis du tidligere har fått unntak fra kommunen fra å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap og/eller unntak fra å ha bestått prøvene i norsk muntlig eller samfunnskunnskap

Hvis du har norsk ektefelle, partner eller samboer

Dette gjelder bare deg som har oppholdt deg i Norge, med oppholdstillatelser av minst ett års varighet, i mindre enn sju år.

Se forklaringSkjul forklaring

Fyll ut UDIs Samlivserklæringsskjema (pdf, 583 kB) (www.udi.no/skjema)

Hvis du har endret navn etter at du kom til Norge

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du har endret navn etter at du kom til Norge, må du fylle ut Skjema for endring av navn (pdf, 534 kB) (www.udi.no/skjema) og levere det inn med søknaden. Hvis du byttet etternavn fordi du giftet deg, trenger du ikke fylle ut dette skjemaet.

Tilleggsdokumenter for søkere under 18 år

Se forklaringSkjul forklaring

Gjelder barn i alderen 6 til 16 år.

Se forklaringSkjul forklaring

Gjelder kun dersom en av foreldrene ikke har del i foreldreansvaret, eller andre enn foreldrene har del i foreldreansvaret.

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis foreldreansvaret er delt, må begge foreldrene samtykke til at barnet søker om norsk statsborgerskap ved å undertegne søknaden til barnet. Begge foreldrene må ha med seg legitimasjon når de møter hos politiet. Hvis bare en av foreldrene møter hos politiet må denne ha med seg legitimasjonen (original eller kopi) til den andre forelderen.

Dersom en av foreldrene oppholder seg utenlands, må han/hun henvende seg med legitimasjon til nærmeste norske utenriksstasjon for å levere skriftlig samtykke.

Hvis du har planlagt å bo i utlandet fordi du eller ektefellen/samboeren/forelderen din skal arbeide, studere eller få medisinsk behandling

Dato/sted:
Underskrift: