Andre EU/EØS-borgere Dokumenter som du kan levere når du søker om varig oppholdsrett


Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Når du skal søke om varig oppholdsrett, må du levere inn dokumenter som viser  

 • at du har bodd i Norge sammenhengende i minst fem år, og
 • at du har hatt et oppholdsgrunnlag (vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, student, bodd her med tilstrekkelige midler eller er familiemedlem av en slik person) i Norge i alle disse årene 

Hvis du er under 18 år, så må en av foreldrene dine møte sammen med deg. Det holder at kun én av foreldrene møter sammen med deg.

Hvilke dokumenter du skal levere inn vil variere etter hvilket oppholdsgrunnlag du har hatt i Norge. Hvis du har hatt ulike oppholdsgrunnlag, må du levere dokumentasjon som viser alle oppholdsgrunnlagene dine.

Du må levere pass eller nasjonalt ID-kort. Om du trenger å levere noe mer dokumentasjon avhenger av situasjonen din.

Når du møter opp hos politiet må du vise fram originalene og levere inn en kopi av hvert dokument.

Eksempel på kombinasjon av dokumenter en person som har tilstrekkelige egne midler kan levere inn

 • pass/nasjonalt ID-kort
 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på de siste fem årene
 • dokumentasjon på trygdeytelser eller pensjon fra hjemlandet de siste fem årene
 • sykeforsikring eller helsetrygdkort

Eksempel på kombinasjon av dokumenter en student kan levere inn 

 • pass/nasjonalt ID-kort
 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på
 • semesterkort for de siste fem årene
 • dokumentasjon på leie eller kjøp av eiendom i Norge
 • vitnemål og karakterutskrifter 

Andre dokumenter du kan levere inn  

Nedenfor følger en liste over andre dokumenter du kan levere inn hvis eksemplene over ikke passer din situasjon, for eksempel fordi situasjonen din har endret seg i løpet av tiden du har bodd i Norge.

Listen er ment som en veiledning og du trenger ikke levere inn alle disse dokumentene. Du må levere inn en kombinasjon av dokumentene på listen slik at du har dekket alle de fem årene du har vært i Norge. Du kan også levere inn andre relevante dokumenter. 

 • utskrift fra folkeregisteret som viser når du flyttet til Norge og hvilke adresser du har bodd på
 • skatteoppgjør fra de siste fem årene
 • semesterkort, opptak til godkjent utdanningsinstitusjon
 • vitnemål, karakterutskrifter
 • kontoutskrifter
 • årsoppgaver fra bank for de siste fem årene
 • dokumentasjon på forsikringsutbetalinger
 • dokumentasjon på trygdeytelser eller pensjon fra hjemlandet, Norge eller annet land
 • sykeforsikring eller helsetrygdkort
 • dokumentasjon på leie eller kjøp av eiendom i Norge
 • reisedokument med stempel for innreise
Dato/sted:
Underskrift: