Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for au pair


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.