Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Student ved høgskole/universitet/fagskole og elev på videregående skole


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.